Kronika

Spolu s Kristom po cestách sveta – s Madeleine Delbrêl

Podobne ako v spoločenskom, tak aj v cirkevnom živote existujú obdobia, keď sa mnohé veci menia. A tak ako v spoločnosti, tak aj v Cirkvi sú ľudia, ktorí dokážu predstihnúť čas, aj keď za svoju intuíciu a vernosť mnohokrát zaplatia vo svojom živote. Jednou z takýchto osobností

Sestra Monika Skalová FMA je odvčera provinciálnou predstavenou

Sestra Monika Skalová, naša verná, zodpovedná a kreatívna redaktorka pre Zasvätený život, včera v Badíne prevzala od sestry Jany Kurkinovej službu provinciálnej predstavenej sestier saleziánok. V krátkom videu nás sestry pustili na túto výnimočnú slávnosť. Ak video nestačilo, pozrite si

Redemptoristi chcú byť aj v digitálnom veku svedkami Vykupiteľa

Vedenie rehole redemptoristov – Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – vidí sociálne médiá v súčasnom digitálnom svete ako výzvu a možnosť priblížiť sa a dotknúť sa ľudských životov. Podľa Michaela Brehla, generálneho predstaveného rehole, treba využiť nové komunikačné nástroje na ovplyvnenie a zmenu spoločnosti k lepšiemu.

Sestra Raffaella na bicykli hľadá prácu pre mladých

Podnikatelia jej dali nové meno a volajú ju ‘sestra Práca na bicykli’. Je vedúcou odborného formačného strediska v talianskom meste Vittorio Veneto. Ona sama hovorí: „Povedzme, že moje povolanie sa líši od iných povolaní.“

Päť predpokladov kňazského a rehoľného povolania

Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési základné kompetencie, ktoré by mali byť vlastné kandidátovi na kňazský či zasvätený život. Tvoria určitý základ, ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek prechádza v oblasti zasväteného

Na slovíčko s… Michaelom Brehlom CSsR

Sme svedkami Vykupiteľa. Tri slová, ktoré vystihujú redemptoristu. Nie každému čitateľovi stačia len tieto tri a chce viac. V rozhovore pre časopis Zasvätený život toho podstatne viac povedal sestre Monike Skalovej generálny predstavený redemptoristov, Michael Brehl.