Kronika

List generálneho predstaveného Alejandra Morala OSA mladým

V aktuálnom čísle časopisu Zasvätený život sa nachádza príloha „Synoda o mladých.“ V týždňoch, keď v Ríme synoda prebieha, postupne uverejníme tieto príspevky. Začíname listom adresovaným mladým od generálneho predstaveného augustiniánov.

SYNODA – čas duchovného, pastoračného a misijného obrátenia

Po dvoch rokoch intenzívnej prípravy a veľkých očakávaní, hľa, konečne stojíme pred dverami synody! Iste, je to mimoriadna chvíľa pre pastoráciu mládeže, pre všetkých, ktorí sa rôznym spôsobom angažujú v mládežníckom svete, a pre samotnú Cirkev. A najmä pre mladých. 

Obdobie úcty k stvorenstvu

Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku dostali list s pozvaním pridať sa od 1. septembra do 4. októbra 2018 k modlitbe a väčšej starostlivosti o stvorenstvo.

Rozpoznať, kde a akí sú mladí

Do začiatku biskupskej synody, ktorú zvolal Svätý Otec František, chýba necelý mesiac. Páter Giacomo Costa, osobitný tajomník synody, poskytol interview na tému synody: Rozpoznať ,kde sú mladí a akí sú mladí.