Kánonické právo

Dlouhodobá nepřítomnost v řeholním domě

Poměrně často se objevují dotazy ohledně pravidel týkajících se povolení dlouhodobé nepřítomnosti řeholníka v řeholním domě. Toto téma však nemůžeme rozvinout, pokud alespoň stručně nepřipomeneme charakteristické rysy řeholního života v církvi.

Vztahy mezi řeholníky a biskupy v apoštolátu

Téma vztahů mezi biskupy a řeholníky se stalo velmi aktuálním po 2. vatikánském koncilu, který naukou o společenství Církve vzbudil nové otázky v této oblasti. Zde se budeme zabývat vztahy mezi řeholníky a biskupy v apoštolátu, jak jsou kodifikované v Kodexu kanonického práva.

Duch a litera zákona

            Nebudem to obaľovať do bavlnky a poviem to rovno – mnohí z nás (kňazov, rehoľníkov a ináč „duchovne orientovaných“) sa boja zákona. Veď všetci poznáme ten biblický verš: „On nás urobil súcich za služobníkov