Cesty povolania

Čo robíte iné?

„Čo robíte iné?“ spýtala sa ma jedna moja známa. „Veď učiť, liečiť a pomáhať núdznym môžem aj ja a nemusím byť rehoľnou sestrou!“ Mala pravdu.

Pro-vokačný

Povolanie sa po anglicky povie vocation. Aktivity, ktoré podporujú život, sú pro life. Dnes podporím povolania, preto píšem niečo pro-vocation.

Moja služba chudobným

Ticho v izbe len občas preruší jemný zvuk kompresora z antidekubitného matraca. V istej chvíli zaznie slabý hlas pacientky, ktorá sa práve prebrala: „Sestrička, ako sa máte?“

Keď začne biť srdce tak trocha inak

Ako začiatok cesty povolania považujem svoj príchod na cirkevné Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom – začína svoj príbeh o povolaní sr. M. Alica Hornáčková z Kongregácie školských sestier de Notre Dame.