Boží zákon je nad všetkým

Svätý Marek, ktorý písal svoje evanjelium pre kresťanov pochádzajúcich z pohanského sveta, musel na rôznych miestach vysvetľovať určité židovské zvyky, napríklad hodnotu niektorých mincí a tomu podobné detaily, preto, aby jeho čitatelia lepšie pochopili Pánovo učenie. V dnešnom evanjeliu hovorí o tom, že židia

Vyjsť a byť prítomnými. (List od predsedov konferencií)

Milí zasvätení bratia a sestry, vstupujeme do týždňa, ktorý nás opäť viac ako inokedy pozýva vyjsť a BYŤ PRÍTOMNÝMI – byť tam, kde slovenská Cirkev a aj my zasvätení budeme prežívať niekoľko významných udalostí. Náš pohľad sa upiera na východ Slovenska. Najskôr

P18 očami rehoľníka

Keď sa koná svetové EXPO je to ukážka toho najlepšieho a najkrajšieho, čo sa vo svete urobilo, uskutočnilo, vyskúmalo.

Zasvätení, zONLINE-uje sa

Časopis Zasvätený život aj tento rok ponúka pre zasvätených mediálne školenie ON LINE 5. Zvyšujúce sa číslo naznačuje, že je o ON LINE stále záujem a že stojí za to mediálne zainvestovať do vlastných radov. Píšte si: Žilina (saleziáni); 19.