Nenápadná láska (Lk 1, 57 – 66)

Chcem v tichu a jednoduchosti zasiať v komunite semienko čistej lásky. Ako to urobiť? Hľadám odpoveď v Biblii. U Lukáša čítam o narodení Jána. Spozorniem. Alžbeta a Zachariáš sa stali nenápadnými, keď ich zasiahlo veľké Božie milosrdenstvo.

Viera do vrecka: Okultizmus

Aké je pozadie mágie a prečo jej ľudia veria? Ako sa proti nej chrániť a čo robiť, ak sme ju v minulosti praktizovali? Pozvanie do relácie prijali taliansky exorcista Gianni Sini, morálny teológ Ján Viglaš a exorcista Košickej arcidiecézy Imrich Degro.

Na slovíčko s bratom Tomášom OFM

Brat Tomáš Becket OFM, vlastným menom Martin Pila. Narodil sa 25. 11. 1974 v Michalovciach. Od svojich šiestich rokov až po vstup do kláštora žil v dedinke Petrovce nad Laborcom. Do postulátu u františkánov v Trstenej nad Oravou vstúpil hneď po

Leto so zasvätenými

LETO S …..  (ponúkame vám prehľad podujatí, ktoré toto leto pripravujú zasvätení na Slovensku)  

Podobenstvo ako chodník k pravde

Ježiš, celou svojou dušou zakotvený v Otcovi, je opäť obklopený nielen apoštolmi, ale aj poslucháčmi, ktorí chcú vystúpiť zo všedného dňa a zažiť niečo nové, čo im dá v atmosfére očakávania mesiášskych skutkov a po nich nasledujúcich spoločenských zmien mocou Mesiáša nádej, že ten