Misia Belgicko

Víkend brata Michala Kukuču OSB v Bruseli a v Banneux. Na pozvanie Slovenskej katolíckej misie v Bruseli, ktorá sa stará o slovenských veriacich v Belgicku, sa náš youtuber Michal zúčastnil púte do miesta zjavení Panny Márie Chudobných v Banneux. A

Pozývam ťa pracovať aj v nedeľu

Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie stať evanjelia dnešnej nedele vysvetľuje takto. Pán vinice, ktorý až do večera najímal nezamestnaných robotníkov a dal im plnú mzdu, preukazuje dobrotu, ktorá ide ďalej ako spravodlivosť bez toho, žeby ju prestúpila. Taký je Boh,

Rapujúca sestra vystupovala pre pápeža Františka v Kolumbii

Sestra Maria Valentina vraví, že chce, aby sa vďaka jej hlasu ľudia „zamilovali do Ježiša“. Táto rehoľníčka, ktorá je známa ako rapujúca sestra, je jednou z hudobníkov, ktorí vystupovali v programe počas návštevy pápeža Františka v Kolumbii, kde bol na apoštolskej ceste od

Daj to v kruhovom objazde 77-krát

Odpusť a odpustí sa ti – aktuálna výzva tejto nedele pre mňa, pre teba. Mám odpustiť, lebo potom sa aj mne odpustí. Akou cestou kráčam, keď nejdem cestou odpustenia? Cestou hnevu, nenávisti, ale aj cestou pomsty. Tak sa pred odbočením na

Zmysluplná samota (I.)

Zasvätený život je povolaný nasledovať Krista na púšti. Nemožno ho nasledovať, ak si nevytvoríme chvíle ticha a samoty. Zasvätený život sa musí naučiť počúvať. Bohužiaľ, existuje príliš mnoho slov a málo ticha, aby sme sa mohli jasne započúvať do Slova.

Moc, ktorá mení

Vziať na seba kríž ako odkaz z minulej nedele a poslanie tejto nedele „zviazať a rozviazať“ je neodmysliteľnou súčasťou tohto kríža. Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.