Nie veľa – všetko…

„Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: ‚Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!‘ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.“

List generálneho predstaveného Alejandra Morala OSA mladým

V aktuálnom čísle časopisu Zasvätený život sa nachádza príloha „Synoda o mladých.“ V týždňoch, keď v Ríme synoda prebieha, postupne uverejníme tieto príspevky. Začíname listom adresovaným mladým od generálneho predstaveného augustiniánov.

… ako bolo na počiatku…

Súčasné myšlienkové prúdy a trendy hraničiace so zvrátenosťou, ktoré vládnu vo svete, dávajú poriadne zabrať našej schopnosti zdravo uvažovať a správne, v Božom Duchu, rozlišovať. Množstvo vyvstávajúcich otázok, argumentov, hypotéz, syntéz a analýz nás zamotáva do akejsi pomyselnej pavučiny, z ktorej je ťažké dostať sa

SYNODA – čas duchovného, pastoračného a misijného obrátenia

Po dvoch rokoch intenzívnej prípravy a veľkých očakávaní, hľa, konečne stojíme pred dverami synody! Iste, je to mimoriadna chvíľa pre pastoráciu mládeže, pre všetkých, ktorí sa rôznym spôsobom angažujú v mládežníckom svete, a pre samotnú Cirkev. A najmä pre mladých.