Všetko slúži na dobré. Isto? (Mt 13, 44 – 52)

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Nie všetko však slúži na dobré a nie každému. Zovšeobecňovanie dajme teda bokom. Čo teda potrebujeme? Šalamún by k tomu určite vedel niečo povedať. Boh mu povedal: „Žiadaj si, čo chceš, a dám

Nedeľná prechádzka

Poprechádzajte sa s bratom Michalom po okolí Sampora a dozviete sa aké mal posledné dva týždne, ako bude fungovať na sociálnych sieťach, čo chce dokončiť  a vraj by chcel na kanáli Mních s kamerou začať niečo nové. Necháme sa prekvapiť a držíme mu palce!

Spoznaj život v augustinánskom kláštore

„Príď spoznávať ako Boh volá a akým spôsobom odpovedal sv. Augustín a v súčasnosti augustiniáni a zároveň si lepšie overiť smerovanie tvojho života“ pozývajú chlapcov vo veku od 17 do 30 rokov na týždeň života v kláštore bratia augustiniáni.

Pre kňazov a rehoľných bratov sa pripravuje seminár Otcovo srdce

Už niekoľko rokov sa na Slovensku organizuje seminár Otcovo srdce, ktorý je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; na zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Tentoraz ho organizátori ponúkajú zvlášť pre kňazov

Povolaní a poslaní

Verbisti pripravili sériu duchovných obnov na celý budúci rok pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov na tému Povolaní a poslaní. 

Púť s TV LUX do Rajeckej Lesnej

V LUX pozýva  na púť do Rajeckej Lesnej. K Panne Márii budú putovať spolu so sv. Jánom Pavlom II. v sobotu 26. augusta 2017. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať P. Václav Hypius CSsR a prednášku bude mať P. Michal Zamkovský

Bernhard Häring: Buďme verní

Desivý nedostatok vernosti je jedným z najznepokojujúcejších znakov našich čias. Tento nedostatok vernosti je prejavom nedostatku viery. Vezmime si napríklad kresťanských partnerov: manželská nevera a rozvody sú v kresťanských rodinách prítomné takmer v rovnakej miere ako u neveriacich.

Mám ešte čas (Mt 13, 24 – 43)

Ešteže na nás neplatia rovnaké zákony ako v prírode. Ak je raz niečo pšenicou, pšenicou aj zostane. Aj burina zostane burinou. A čo my? Snažíme sa a pracujeme na sebe. Denne sa z kúkoľa snažíme „geneticky modifikovať“ na pšenicu. Už ráno, keď vstávame, robíme to