Citové dozrievanie a používanie masmédií (II. časť)

V tejto časti sa pokúsime podať zopár praktických bodov, ktoré vychádzajú nielen z pedagogiky užitočnosti masmédií. Budeme vychádzať skôr zo vzťahov či už medzi mladými vo formácii a svetom na webe, alebo ich spôsobom „bývania na internete“. Otázka je, akým spôsobom môžem

Víťazstvo je v Kristovi

Liturgické čítania nás pozývajú uprieť zrak na to, čo sa odohralo v Adamovi, a na to, čo sa odohralo v Kristovi. Adam podľahol vábeniu pokušiteľa v rajskej záhrade. Nový Adam, Ježiš, je vedený Duchom na púšť, kde nad pokušiteľom zvíťazí. Človek

V hľadaní pravdy o sebe

Pôst je čas znovunájdenia vlastnej pravdy a autenticity. Každý rok prichádza Pôstne obdobie, čas plných 40 dní, v ktorom je kresťan pozvaný k zmene, ku konverzii, k návratu k Bohu.

Na slovíčko s Mons. Thomasom Menamparampilom

Na Slovensku neznámy, avšak pozoruhodný arcibiskup Thomas Menamparampil SDB. Zaslúžil sa o urovnanie etnických konfliktov v severovýchodnej Indii a v roku 2011 bol nominovaný na Nobelovu cenu mieru. Ponúkame rozhovor s ním.

Ľalie

Krátky text 1. čítania môže evokovať dojem, že Jahve v určitej epoche dejín alebo len v konkrétnej situácii zabudol, ba opustil svoj utrápený ľud. Keď tieto slová čítam a cítim sa v zajatí hriechu, na dne, ďaleko od Boha, mám v hĺbke svojej duše také

Láska nezovšednie ak…

Oslovila ma myšlienka od D. Rondoniho: „Milovať človeka je dlhá cesta.“ A fakt je to tak. Trvá to. Pretože skôr než začneme milovať toho druhého, musíme vystúpiť zo svojho zákulisia a vyjsť na javisko života.

Dobro pre druhého

7. nedeľa v Cezročnom období „Boh hovoril k Mojžišovi…“ Taký je úvod 19., ale aj 1. – 8. a 11. – 18. kapitoly starozákonnej Knihy Levitikus. Z vlastnej skúsenosti vieme, že Boh k nám hovorí denne, čo nás udržuje v Božej prítomnosti. No pri dôležitých

Vernosť vystavená skúške

Prinášame vám dôležité interview s arcibiskupom José Rodríguezom Carballom, generálnym sekretárom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré nedávno poskytol vatikánskemu denníku LʼOsservatore Romano.

Mediálne školenie ON LINE 4

Časopis Zasvätený život pozýva zasvätených v rámci projektu Z4P (zasvätení for people) na mediálne školenie ON-LINE 4 5. – 7. MÁJA 2017 v ŽILINE Obsah mediálneho školenia: Workshopy – s možnosťou vybrať si jeden z nich: 1. grafika (základy práce v grafickom