Požehnané sviatky z redakcie Zasväteného života

“Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou” (Jn 1,9.16). Prajeme vám požehnané sviatky Narodenia Pána a nový rok 2017 plný milostí.

Stanuje medzi nami

Všetci vieme, že evanjelista Lukáš umiestnil Ježišovo narodenie do maštale. Možno sme si všimli, že u Matúša mu králi prinášajú dary do domu. A vyzerá to tak, že Ján jeho príchod umiestnil do stanu! Z jeho Prológu sa totiž denne modlíme, že Slovo

Na slovíčko s pátrom Rudolfom Uherom

V poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, ktorá trvala od 2. októbra do 12. novembra, zhromaždila v Ríme jezuitov z celého sveta. S pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie jezuitov, ktorý sa jej zúčastnil ako jeden z jej delegátov,

Driemajúce slová

Koľko papiera sa popísalo o leitmotíve poslednej adventnej nedele z Izaiáša: „Panna počne a porodí syna…“! Najmä o tom, či to má byť panna alebo nepanna, čiže mladá žena. V biblickom kontexte ide o mladú či nastávajúcu manželku kráľa Achaza, ktorá má počať budúceho zbožného kráľa

Zdravý životný štýl

Každý chce byť zdravý, no zjavne len niektorí ľudia si volia, že budú zdraví. Nestačí chcieť, snívať, túžiť. Je treba urobiť rozhodnutie. Nestaneme sa zdravšími len tak náhodou. Je to voľba – jedna za druhou. No na začiatku je rozhodnutie.

Pochvala odvahy

Pred viac ako dvoma storočiami nemecký básnik a spisovateľ Wolfgang Goethe napísal: „Čokoľvek by si chcel urobiť, o čomkoľvek by si sníval, začni. Odvaha v sebe zahŕňa genialitu, kúzlo a silu. Začni teraz!“

Nominatív ohlasovania – kto, čo?

Už od krstu je každý z nás povolaný k ohlasovaniu. Krst dáva účasť na spoločnom kňazstve veriacich. Uvedomujeme si, že my ako zasvätení sme svojimi sľubmi chceli radikálne žiť a odpovedať na toto povolanie.

Dobrovoľníčky dona Bosca

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (známy v skratke VDB: Volontarie di Don Bosco) združuje zasvätené ženy, zamestnané v bežných povolaniach uprostred tohto sveta.