Sľubmi to nekončí

Pozrite si záverečné video zo série o povolaní, ktoré vypracoval br. Michal Mária Kukuča, youtuber a benediktín. Podáva v ňom pohľad na život po sľuboch a jeho nároky

Prorocké poslanie Zasväteného života

K zasvätenému životu konštitutívne patrí jedna dôležitá dimenzia: prorocká. Je dôležité sa k nej nielen neustále vracať, ale v súčasnom svete je úplne nevyhnutné novým spôsobom ju nahliadať, objavovať a predovšetkým žiť.

Tvoja hora premenenia (Mk 9, 2 – 10)

Ako malý chlapec som s mojím dedkom často chodieval na stanovačky. Niekedy to bolo na našej záhrade – to vtedy, keď mi chcel splniť moje detské rozmary. Ale častejšie to bolo mimo mesta, kamsi do prírody. Mali sme jedno obľúbené miesto,

Pápež František: “Život v komunite je ťažký”

Svätý Otec František prijal 12.02.2018 delegátov Generálnej kapituly Kongregácie svätých stigiem nášho Pána Ježiša Krista (stigmatíni) na čele s ich generálnym predstaveným. Pripravený príhovor s povzbudením k horlivosti misionárskych učeníkov s ohňom Ducha Svätého im odovzdal na papieri a rehoľníkom sa prihovoril spontánne.

Kráľovská cesta spásy

Ján Klimak v knihe Rebrík do raja zovšeobecňuje skúsenosť starovekých svätých cirkevných otcov a pozýva každého kresťana „ísť kráľovskou cestou“. Táto cesta sa nazýva aj „strednou“ a podľa tohto pravoslávneho autora je pre každého. Myslí tým „vytrvalé, trpezlivé prebývanie v komunite, dome“

Naozaj sa dnes naplnil čas? (Mk 1, 12 – 15)

Keď svätopisec pred mnohými rokmi písal slová 90. žalmu, asi mal dobrý podnet k tomu, aby sa zamýšľal nad životom. I nad jeho koncom. Asi bol čímsi veľmi pohnutý, keď v závere dodáva, že zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a

Prečo sa postiť

Pôstne obdobie sa nám niekedy môže javiť ako namáhavý a nie vždy úspešný boj so sebou samým. Prečo to vlastne robíme? O predsavzatiach, význame pôstu a osobnej skúsenosti s ním porozprávajú kňazi Marek Orko Vácha, Cyril Brázda OFM a Marián

Interview s kardinálom Joãom Brazom de Avizom

Prinášame vám rozhovor s Prefektom Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života, kardinálom Joãom Brazom de Avizom. Vysielal ho Vatikánsky rozhlas v Deň zasväteného života, 2. februára 2018.

Z malomocného nemý! (Mk 1, 40 – 45)

Pred dvoma týždňami v piatok večer som spolu s jedným spolubratom viezol irackú rodinu, ktorá u nás bývala, do ich nového domčeka. Došli sme, vyložili veci z áut, nachystali veci tak, aby mohli ich štyri deti vojsť dnu – predtým totiž nevideli, ako

Zopár bezpečnostných rád

Brat Michal Kukuča nám dáva štyri rady ohľadom bezpečnosti počítačov a ďalšej informačnej techniky. Upozornenie pre zasvätené osoby: ak by ste chceli vedieť viac, alebo mali konkrétne otázky, napíšte nášmu youtuberovi priamo. Pre vás si čas určite nájde.