Dochucovanie obyčajného dňa

Život zameraný na Boha je značne dynamický. Neustále vnímam záujem Stvoriteľa. Mám osobný vzťah, pýtam sa, aké sú jeho predstavy, žiadam spravodlivosť, angažovanie, dokonalosť a túžim byť blízky Bohu. Robím pre Pána aj mnoho dobrého a hodnotného, ale nie vždy mám z toho

Spiritualita krátkych slov

  Obnova života Cirkvi sa vždy odvoláva na návrat ku koreňom, k začiatkom. Korene nesú strom, sú jeho základom a okrem toho cez korene prichádza vlaha a potrebné živiny. Tento jednoduchý obraz nám vysvetľuje, čo znamená návrat ku koreňom

Zdravý životný štýl

  Si unavený a chorý z toho, že si unavený a chorý? Tak nejako som sa už dlhšie cítila. Vedela som, že potrebujem zmenu, že už viac nevládzem dlhodobo nevládať. Že chcem viac, lepšie a kvalitnejšie slúžiť, no nevládzem. Že chcem žiť zdravšie.

Zasvätený povoláva

Po krste v Jordáne zažiarilo nad pohanskou Galileou svetlo Ježiša z Nazareta. Presne tak, ako o tom počujeme v prvom čítaní. Jeho svetlo pre verejnosť zažiarilo po tom, ako prežil obdobie intenzívneho pokánia na púšti. Vzápätí začal k pokániu povzbudzovať aj všetok ľud. A nielen

sr. Eva v teréne: Viacposchodový život

Stane sa, veď prečo nie, že človek absolvuje niekoľko rán. Napríklad pobytov v nemocnici. Môj nedávny pobyt v nemocnici ma prinútil rozmýšľať nad tým, že život je niekoľkoposchodový. Choroba ma akoby podvedome stlačila až kdesi do suterénu.

Pravý evanjelizátor

Boží ľud Starého zákona ponúkal Pánovi na odčinenie hriechov svoje obradné baránky. Pri Ježišovom krste nám Otec ponúkol svojho Baránka, Baránka Božieho, za všetky naše hriechy všetkých čias. Jeho krst zahrňuje dva pohyby: ponorenie sa do vody a vynorenie sa, ponorenie