Top článok

Cesta pokánia a studená káva

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mt 1, 14). Dôležitá výzva a prisľúbenie. Ako však robiť pokánie, čo to vôbec znamená? Odpovedá evanjelium dnešnej nedele na tieto otázky? Po výzve na pokánie nasleduje opis ďalšej udalosti

Seminár permanentnej formácie zasvätených žien

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko – spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania

(Pre)nasledovať Ježiša (Jn 1, 35 – 42)

„Hľadáte niekoho?“ Takto slušne sa prihovoríme, ak sa nám niekto nepozdáva, lebo sa podozrivo pohybuje okolo našich kláštorných brán a neisto sa obzerá. Ježiš sa tiež pýta tých, čo ho nenápadne (pre)nasledujú: Čo hľadáte? Nehľadajú len „niečo“, ale „niečo plné niekoho“.

Zabíja nás bezbrehý aktivizmus

Prinášame vám rozhovor s verbistom Jánom Štefancom, bývalým provinciálom a tiež správcom bratislavského Univerzitného pastoračného centra. Preberáme rozhovor vďaka vzájomnej spolupráci s postoj.sk.

Dar Ducha v dare krstu

Stalo sa to v istý štvrtok v novembri 1831. Bol hmlistý deň, zem bola pokrytá hrubou vrstvou snehu a k tomu ešte padali veľké chumáče, keď svätý Serafim Sarovský začal rozhovor s Nikolajom Motovilovom. Prihovoril sa mu: „Boh mi zjavil, že

Zmysluplná samota II.

Zasvätený život je povolaný nasledovať Krista na púšti. Nemožno ho nasledovať, ak si nevytvoríme chvíle ticha a samoty. Zasvätený život sa musí naučiť počúvať. Bohužiaľ existuje príliš mnoho slov a málo ticha, aby sme sa mohli jasne započúvať do Slova.

Prorocké gesto

(Lk 2, 22 – 40) V dnešnom evanjeliu vidíme zaujímavé stretnutie tých, ktorí sa zasvätili Bohu, a rodiny, ktorej členom je sám Boh. Aj dnes sa stretávame ako zasvätení s rodinami v priestore našich chrámov. Otázka znie, či moje srdce vidí Ježiša uprostred týchto rodín?

Vianočný pozdrav

Youtuber P. Michal Mária Kukuča pripravil krátky vlog s pozdravom na vianočné sviatky. Stojí za to, si ho pozrieť a vypočuť. Požehnané sviatky všetkým!