Top článok

Ľalie

Krátky text 1. čítania môže evokovať dojem, že Jahve v určitej epoche dejín alebo len v konkrétnej situácii zabudol, ba opustil svoj utrápený ľud. Keď tieto slová čítam a cítim sa v zajatí hriechu, na dne, ďaleko od Boha, mám v hĺbke svojej duše také

Láska nezovšednie ak…

Oslovila ma myšlienka od D. Rondoniho: „Milovať človeka je dlhá cesta.“ A fakt je to tak. Trvá to. Pretože skôr než začneme milovať toho druhého, musíme vystúpiť zo svojho zákulisia a vyjsť na javisko života.

Dobro pre druhého

7. nedeľa v Cezročnom období „Boh hovoril k Mojžišovi…“ Taký je úvod 19., ale aj 1. – 8. a 11. – 18. kapitoly starozákonnej Knihy Levitikus. Z vlastnej skúsenosti vieme, že Boh k nám hovorí denne, čo nás udržuje v Božej prítomnosti. No pri dôležitých

Vernosť vystavená skúške

Prinášame vám dôležité interview s arcibiskupom José Rodríguezom Carballom, generálnym sekretárom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré nedávno poskytol vatikánskemu denníku LʼOsservatore Romano.

Mediálne školenie ON LINE 4

Časopis Zasvätený život pozýva zasvätených v rámci projektu Z4P (zasvätení for people) na mediálne školenie ON-LINE 4 5. – 7. MÁJA 2017 v ŽILINE Obsah mediálneho školenia: Workshopy – s možnosťou vybrať si jeden z nich: 1. grafika (základy práce v grafickom

Dlouhodobá nepřítomnost v řeholním domě

Poměrně často se objevují dotazy ohledně pravidel týkajících se povolení dlouhodobé nepřítomnosti řeholníka v řeholním domě. Toto téma však nemůžeme rozvinout, pokud alespoň stručně nepřipomeneme charakteristické rysy řeholního života v církvi.

Radosť z hĺbky Božieho slova

Človek sa až tak veľmi nemení. Tak ako roku 132 pred Kristom, keď si Židia svoju slabú vieru, resp. náklonnosť k modernému helenizmu a nepravú slobodu prejavujúcu sa ako pohanský synkretizmus, odôvodňovali naoko jasnými, až logickými dôvodmi, príťažlivosťou nového gréckeho myslenia, ale

Dochucovanie obyčajného dňa

Život zameraný na Boha je značne dynamický. Neustále vnímam záujem Stvoriteľa. Mám osobný vzťah, pýtam sa, aké sú jeho predstavy, žiadam spravodlivosť, angažovanie, dokonalosť a túžim byť blízky Bohu. Robím pre Pána aj mnoho dobrého a hodnotného, ale nie vždy mám z toho