Top článok

Kontemplujte (III.) – Postoj načúvania

Prinášame vám tretiu časť z dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý vyšiel 15. októbra 2015 na sviatok sv. Terézie z Avily pod názvom “Kontemplujte”.

Kamenné srdce či tvár?

Pred veľkou cestou do Jeruzalema nám evanjelista Lukáš opäť pripomína, že Ježiš je väčším prorokom ako tí z najväčších. Eliášov učeník Elizeus sa mohol rozlúčiť so svojou rodinou. Kto však pôjde za Ježišom, nemal by zaváhať ani na chvíľku.

Trapisti z Opátstva Nový Dvůr

Rád cistercitov prísnej observancie prežíva nádherný vzrast v Českej Republike v Opátství Nový Dvůr. Pozrite si niečo z ich života v krátkom dokumente.

Najpodstatnejšia otázka

Zbožní moslimovia sa niekoľkokrát denne modlia zvláštne litánie. S pomocou početnejšieho „ruženca“ ako máme my pri každom zrnku na spôsob modlitby chvály vzývajú rôzne Božie mená. Pritom každý má výsadu, že posledné – sté – Božie meno si môže zvoliť sám

Spomienky na sr. Veroniku

Nechceme zabudnúť na svedectvo sr. Veroniky Theresie a na nádherný odkaz jej života s Bohom a pre ľudí. Video z fotiek o živote sr. Veroniky pripravila Sr. Pavla, Anna Peštová, SSpS.

Perla milosrdenstva

Príbeh dnešnej nedele je natoľko nabitý milosrdenstvom, že v čase formovania kánonu ho z Lukášovho evanjelia takmer vyškrtli. Ježiš v rozprávaní vidí nielen situáciu farizeja Šimona a hriešnej ženy, ale vidí aj do ich mysle, srdca, ba i svedomia.

Púť

Syn Boží sa pre nás stal cestou. A zasvätený život znamená touto cestou ísť. Ísť spolu, ísť až do krajnosti, ísť… až do konca – a to je posledný diel celej série príbehov o tých a spolu s tými, ktorí

Ježišov identikit

Na rozdiel od iných evanjelistov Lukáš umiestňuje Ježišov originálny zázrak vzkriesenia naimského mladíka už na začiatok jeho verejného účinkovania. Akoby chcel povedať: „Dávajte pozor na každé jeho slovo, na všetko, čo bude konať a učiť. Veď ste počuli, že na

Spomienky na sr. Veroniku Theresiu,SSpS

Sr. Veronika Theresia sa narodila v Bánove rodičom Tomášovi a Márii, rodenej Hlavatej ako štvrté dieťa. Otec bol železničiar, matka domáca. Rodina bola hlboko veriaca. Najstaršia sestra Pavla vyštudovala medicínu, brat Michal šiel v šľapajach otca. Brat Peter sa stal diecéznym kňazom. Najmladšia

Človek, ktorý vzbudil Ježišov údiv

Stotník z Kafarnauma patrí medzi najsympatickejšie evanjeliové postavy. Pri každom eucharistickom slávení si pripomíname jeho slová: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu…“ Kafarnaumský stotník svojou vierou vzbudil Ježišov údiv aj obdiv. Viera však je len jednou