Top článok

Solo Dios basta

Mt 3, 1-12 Je rok 2003, niekoľko dní pred príchodom pápeža Jána Pavla II. do Rožňavy. Plán cesty a harmonogram pripravený, už len všetko skontrolovať. Aj keď bol problém cestnej komunikácie starostom nahlásený už pred niekoľkými mesiacmi, zrazu sa pri kontrole

Charles de Foucauld: Stráviť sa pre Boha

  Keď si vybral rehoľný život, mal veľa intuícií, ktoré radikálne prežíval. Predstihol tak to, čo dnes zasvätený život kladie do centra svojej obnovy a čo predstavuje istú záruku jeho budúcnosti.

Robiť, čo sa hneď nevypláca

  Ostali nám posledné dva typy ťažkých vecí: malé ťažké veci a tie, ktoré sú výzvou pre kultúrne normy. Toto je už posledný príspevok zo série: „Robiť ťažké veci v kláštore“. To teda musíte poznať a aplikovať!

Som rehoľník

Byť zasvätený Pánovi bolo niečo, čomu som na začiatku svojho zasvätenia vôbec nerozumel. Pretože na Orave som sa nikdy s rehoľníkmi nestretol. Stretol som sa s krížovými sestričkami a s dominikánmi. Ale žijúceho muža – rehoľníka som nevidel.

Rajský dvor

Rajský dvor – určite ste už veľakrát počuli alebo možno aj sami rozprávali druhým o tom, že názov tohto typicky kláštorného priestoru pochádza z toho, že dávni mnísi tam pestovali liečivé bylinky, z ktorých sa pripravovali liečivé krémy a odvary. Rozkvitnuté bylinky pripomínali rajskú

Požehnané kráľovstvo Milosrdenstva

Lk 23, 35b – 43 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! O chvíľu Svätý Otec František zatvorí Svätú bránu a uzavrie sa mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Keď ho otváral, dôraz kládol na svätú spoveď a osobné

Viera biblických žien a zasvätený život (II.)

  Zápas o nový život, ako o najdôstojnejší zmysel života, vedú ženy v celých dejinách spásy. Babice v Egypte Sefora a Fua (Písmo im dáva mená!), ktoré chránia nový život, dobre vedia, aká je jeho hodnota

Pastorácia povolaní potrebuje Cirkev v pohybe

Pápež František sa stretol dňa 21. októbra 2016 s účastníkmi Medzinárodného kongresu o pastorácii povolaní organizovanom Kongregáciou pre klérus. Ponúkame vám plné znenie jeho príhovoru, v ktorom predstavuje veľmi jasne a podnetne štýl pastorácie povolaní s troma základnými slovami, ktoré vyjadrujú jeho dynamiku.

Milosrdenstvo na diaľku

Lk 21, 5 – 19 Aleppo, Sýria – to bolo prvé, čo mi napadlo po prečítaní dnešného evanjelia. A potom aj iné miesta, kde zúri vojna. Počúvame a čítame o tom svedectvá od laikov i zasvätených, od tých, ktorých sme osobne stretli na

Viera biblických žien a zasvätený život (I.)

Boh stvoril človeka na svoj obraz, ktorý realizoval v mužovi a v žene: v oboch súčasne. Spoznávaním cesty viery oboch umožňujeme našu integrálnu duchovnú formáciu. Ak dáme slovo ženám z Biblie, môžu nám, zasväteným, veľa povedať: nie viac ako muži, ale niečo, o čom je menej