Top článok

Pokračovať v ceste

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 9 – 14 Ten, kto chce rásť v duchovnom živote, musí si dávať pozor na dve nebezpečenstvá. To prvé: myslieť si, že som už v cieli, a to druhé: stratiť nádej, že cieľ niekedy dosiahnem.

Vztahy mezi řeholníky a biskupy v apoštolátu

Téma vztahů mezi biskupy a řeholníky se stalo velmi aktuálním po 2. vatikánském koncilu, který naukou o společenství Církve vzbudil nové otázky v této oblasti. Zde se budeme zabývat vztahy mezi řeholníky a biskupy v apoštolátu, jak jsou kodifikované v Kodexu kanonického práva.

Nezostať v cisterne

Nerozumiem. Nechápem. Ako sa toto mohlo stať? Rozprávam sa s jednou mamou, ktorá hľadá syna. Alebo syn v prvom rade hľadá seba.

Zapúšťanie koreňov.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 1 – 8 Keď zasadíte semeno japonského bambusu, sedem rokov nie je nič vidieť a pestovateľ by si mohol myslieť, že kúpil zlé semeno. Avšak potom, len za šesť týždňov, bambus vyrastie viac ako 30

On Line 3

Chcete vedieť ako bolo na mediálnom školení v Ružomberku pre zasvätených (2-4 sept. 2016) s názvom “On line 3”  ? Pozrite si krátky dokument, ktorý zostrihal jeden z účastníkov školenia.

Kde som?

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 11 – 19 Človek na ceste má možnosť stretnúť ľudí rôznych životných štýlov. Na ceste sa náš príbeh obohacuje inými príbehmi a naše bolesti sa umenšujú. Príbeh Ježiša – ako pútnika – sa veľmi nelíši

Mojou úlohou je…

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 5 – 10 Veľakrát chceme robiť v živote pozoruhodné a obdivuhodné veci, ktoré by hovorili o mimoriadnej viere. Ale často zabúdame, že to, čo Ježiš požaduje, nie je mimoriadna viera, ale viera jednoduchá, spojená s udalosťami každodenného života.

Spoločne v škole lásky

Vidieť bratov alebo sestry, ktorí spolu slávia liturgiu, modlia sa, spoločne pracujú, a ktorí bývajú pod tou istou strechou, odlúčení od sveta: to je obraz, ktorý bol východiskovým bodom mnohých rehoľných povolaní.