Top článok

Boháč a Lazár

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 19 – 31 Dnešné evanjelium nám odkrýva skutočnosť toho, čo bude s človekom po smrti. Pán Ježiš hovorí o odmene a treste podľa toho, aký bol náš život a naše skutky.

Predvídavosť

Môže byť veriaci človek nepoctivý? Ako je možné, že v evanjeliu nájdeme miesto, kde Boh chváli nepoctivého správcu? Kde je tu kresťanská morálka? V stati z Lukášovho evanjelia správca majetku stráca svoju pozíciu, a preto využije majetok svojho pozemského pána tak, že z neho ponúkne

On Line 3

Opustili kláštory kvôli médiám. Fotky v habitoch, sestry s notebookmi, kamera v rukách bradatého mnícha. Rehoľníci z rôznych častí Slovenska sa stretli na mediálnom školení „Online 3“ v Ružomberku. Prinášame vám z neho foto-dokumentáciu. Viac info sa dočítate v našich správach. Foto: Vladimír Škuta a účastníci

Rozhovor so sestrou Philomenou o Matke Tereze

Írska loretská sestra Philomena Dowd odišla z Írska do Indie v roku 1966 a vrátila sa v roku 2016. Momentálne žije v komunite v Swords v Dubline. V Indii prežila 55 rokov svojho života a učila tam na viacerých Loreto školách, väčšinou na severe Indie, z čoho 40 rokov

Sloboda zriekania …

Poďme priamo k odkazu nedeľnej bohoslužby slova. Múdrosť, ktorú Boh dáva pre našu spásu a na správne prežitie pozemského života, nespočíva v tom, čo všetko môžem mať a s čím môžem počítať, aby som si na tom zakladal. Spočíva skôr v schopnosti zrieknuť sa