Top článok

Päť predpokladov kňazského a rehoľného povolania

Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési základné kompetencie, ktoré by mali byť vlastné kandidátovi na kňazský či zasvätený život. Tvoria určitý základ, ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek prechádza v oblasti zasväteného

Na slovíčko s… Michaelom Brehlom CSsR

Sme svedkami Vykupiteľa. Tri slová, ktoré vystihujú redemptoristu. Nie každému čitateľovi stačia len tieto tri a chce viac. V rozhovore pre časopis Zasvätený život toho podstatne viac povedal sestre Monike Skalovej generálny predstavený redemptoristov, Michael Brehl.

Ozdobná stuha (Mk 6, 7 – 13)

Pán ma posiela do tohto sveta ako kedysi svojich učeníkov s mocou nad nečistými duchmi. Inými slovami povedané, obdarúva ma láskou a v nej je moc nad Zlom. Život je ako cesta. Z vtáčej perspektívy sa cesta javí ako stuha. Ak si zoberiem na

Bojová hra (Mk 6, 1 – 6)

Záleží mi na našej rehoľnej rodine, na každom členovi. Chcem v nej zasiať semienko čistej priateľskej lásky, preto sa na nich teším, pozorne počúvam, čo mi hovoria, dôverujem im, aj ja sa snažím stať ich dobrým priateľom. Je to jedinečné, naša

Láska má veľké srdce (Mk 5, 21 – 43)

Ako zasejem u nás v komunite semienko trpezlivej lásky? Ako sa vytrénovať v trpezlivosti? Pri dnešnej správe z evanjelia musím obdivovať Ježiša, že sa nenechal „uniesť“ veľkým zástupom, ktorý sa na neho tlačil. Prekvapuje ma, že v tej tlačenici ho výnimočne zaujíma iba „jeden dotyk“.