Top článok

Na slovíčko s dobrovoľníčkou dona Bosca

„Navonok sa nezmenilo nič. Pokračovala som v štúdiu, dcéra, aktívna katolíčka tak ako predtým. Našla som však hlbší zmysel svojho apoštolátu, posilnilo sa moje zjednotenie s Bohom a zakúsila som zmysel príslušnosti k veľkej rodine.“

Tweetuj s Bohom!

Vydavateľstvo Don Bosco prináša na Slovensko unikátnu knihu Tweetuj s Bohom, ktorej autorom je kňaz Michel Remery, zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Podmienka „sine qua non“

Neradi akceptujeme podmienky. Oveľa radšej ich kladieme iným. Akosi to už tak v živote chodí, že podmienky kladie ten, kto od niekoho očakáva čosi väčšie. Podmienky kladie zamestnávateľ, ktorý má vyplácať zamestnancovi mzdu. Určité podmienky môže klásť i zamestnanec, keď má podávať

Učíme sa ako na médiá (On line 4)

Brat Michal Mária Kukuča, benediktín a vloger, známy ako Mních s kamerou, bol jedným z účastníkov mediálneho školenia “Zasvätení ON LINE 4” v Žiline (5.-7. mája 2017). V tom to vlogu opisuje deň plný práce, ale aj zaujímavých stretnutí

Priložiť ruku k dielu

Jedna z pálčivých otázok, ktorú riešia mladí ľudia na prahu spoločnej cesty v manželstve, znie: Kde budeme bývať? Dostupná a primeraná strecha nad hlavou nie je vždy poruke. Niekedy je potrebné zadlžiť sa alebo začať stavať kúsok po kúsku. Za cenu obiet. Nás,

Poslanie evanjelizovať

V čase marketingu sme sa naučili nedôverovať tým, ktorí nám sľubujú nejaké dobré veci. V tomto význame slovo Nového zákona „evanjelizovať“ môže vyvolávať strach. Cítime sa nepríjemne, ak máme ponúknuť svoju vlastnú vieru niekomu inému, akoby sa jednalo o nejaký produkt obchodu.

Formačný rozhovor (I.)

Formácia je komplexná záležitosť. V tomto článku sa chcem sústrediť len na jednu z nenahraditeľných metód formácie, a tou je formačný rozhovor.

Som pastierom?

Štvrtá veľkonočná nedeľa sa tradične nazýva Nedeľou Dobrého pastiera. Pritom akosi prirodzene pod tým označením chápeme Ježiša. Predpokladám, že v mysli sa nám ľahko vynárajú sympatické, no občas i gýčové obrazy, ktoré ho znázorňujú s ovečkou na pleciach. Myšlienku Ježiša ako pastiera

Vychádza nová kniha 7 cností sv. Rity

Pri príležitosti sviatku sv. Rity – nádeji v neriešiteľných situáciách, ktorý Cirkev slávi 22. mája, vydáva kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk knihu priora Rehole sv. Augustína, Juraja Pigulu, oslavujúcu cnosti tejto vzácnej svätice – 7 cností sv. Rity.

Pápež František v Egypte povzbudil aj zasvätených

Prinášame v plnom znení príhovor Svätého Otca Františka kňazom, zasväteným osobám a seminaristom, ktorý predniesol v priestoroch patriarchátneho seminára v Káhire v sobotu 29. apríla počas svojej 18. apoštolskej cesty v Egypte.