Top článok

Kvetná Nedeľa (Mk 11, 1 – 10)

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte.

11 dní v kláštore: Klauzura, ticho a modlitba

Vydal som sa ďaleko za hranicu svojho komfortu, aby som na vlastnej koži zažil mníšsky život. Navštívil som kláštor, v ktorom platia prísne pravidlá. V duchu chudoby, práce, modlitby a samoty tu žije 25 mníchov, ku ktorým som sa na

Modlitba žalmov

Potrebujete ešte inšpirácie na pôst? Každý deň spája všetkých zasvätených, ale aj laikov po celom svete rovnaká modlitba – liturgia hodín. Jej súčasťou sú žalmy usporiadané podľa časti dňa a liturgického obdobia, ktoré Cirkev slávi.

Od iných i odo mňa – živá viera!

(Jn 12, 20 – 33) Gréci chceli vidieť Ježiša. Tak začína dnešné evanjelium. A chudák Filip im to mal zariadiť. Asi ostal prekvapený z toho, čo to títo Gréci žiadajú, a tak sa vydal k Ondrejovi. Možno, že mu pomôže. Ale i keď sa

Pôstny vlog

Obyčajný deň v kláštore. Ale tiež krátky komentár br. Michala k neobyčajnej udalosti posledných dní. A niečo k pôstnej dobe…

Obrátiť! Nie odvrátiť!

(Jn 3,14 – 21) Kedysi dávno sme mali diskusiu o tomto evanjeliu. Bolo nás viacero a každého zaujalo čosi iné. Priznávam, ani náhodou si nepamätám, čo zaujalo mňa. Pamätám si však, že moji priatelia hľadali v tomto úryvku z Jánovho evanjelia symboliku – veď

Dekalóg vhodný na Pôstne obdobie

Desať vecí, ktoré nikto neoľutuje  – tak nazvala rady istá talianska sestra z rehole Paulínok. Môžu byť silným podnetom v Pôstnom období. Prinášame vám text pravidiel, ktoré napísala rehoľná sestra Mária Caritas.

Keď začne biť srdce tak trocha inak

Ako začiatok cesty povolania považujem svoj príchod na cirkevné Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom – začína svoj príbeh o povolaní sr. M. Alica Hornáčková z Kongregácie školských sestier de Notre Dame.

Daj mi to, čo skutočne potrebujem! (Jn 4, 5 – 42)

Len pred niekoľkými dňami som bol krstiť svoju neterku. V týždni pred krstom som volal sestre a švagrovi, aby sme dohodli všetky detaily. Popritom som, samozrejme, rozprával niekoľkokrát aj s malým, len trojročným synovcom. Viackrát mi do telefónu povedal, aby som už prišiel.

Sľubmi to nekončí

Pozrite si záverečné video zo série o povolaní, ktoré vypracoval br. Michal Mária Kukuča, youtuber a benediktín. Podáva v ňom pohľad na život po sľuboch a jeho nároky