Top článok

Turíčne rozhodovanie

Človek môže byť sám sebou a naplno milovaný, ba naplno vtiahnutý do spoločenstva Trojjedinej Lásky. Boh pre túto možnú realizáciu urobil všetko. Je rad na mne, či si slobodne zvolím gravitáciu k Dobru. Pozrime sa na rozlišovanie ako pôsobenie moci Svätého Ducha

Tri stĺpy zasväteného života: modlitba, chudoba a trpezlivosť

V piatok 4. mája 2018 prijal Svätý Otec František na osobitnej audiencii všetkých účastníkov Medzinárodného sympózia na tému Consecratio et consecratio per evangelica consilia (Zasvätenie a zasvätenie pre evanjeliové rady). Prinášame úplné znenie jeho spontánneho príhovoru.

Tvár Boha

Je tretí deň po odchode môjho Pána. Som plná dojmov. Bol tu spolu s nami a zrazu zmysly nie sú schopné vidieť za oblak. Dvaja anjeli hovoria: „Príde, ako odišiel.“ Som v etape čakania na znovustretnutie. Čo podstatné sa má udiať so mnou

Mystická symbolika v dielach svätej Terézie z Avily a Etty Hillesum

Terézia z Avily (1515 – 1582) a Etty Hillesum (1914 – 1943), ktoré rôzne prežívali kresťanské a židovské náboženstvo, sú dve ženy, ktoré o sebe rozprávajú a pre ktoré sa toto rozprávanie stalo akoby povolaním: o skúsenostiach, o sebe a o Bohu, o Bohu, ktorý je slovom, ktoré hovorí a chce,

Viera do vrecka: O Márii trochu inak

O Panne Márii zvyčajne uvažujeme ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás. 

Ovocie, ktoré zostane

Žijeme v instantnom svete, kde chceme všetko a hneď. Už včera bolo neskoro. Aj vidieť ovocie našej námahy. Chcieť vidieť ovocie nie je zlé. Ježišovi záleží na tom, aby sme išli a prinášali ovocie a aby naše ovocie zostalo (porov. Jn 15, 16). Rozmýšľali

Hlavná téma: mníšsky habit

Do detailov. Z čoho pozostáva mníšsky habit. Čo je na čo a prečo. Mních s kamerou sa snáď nenahnevá, že jeho vlog prepletieme s reklamou na novú knihu k tejto téme.

Pro-vokačný

Povolanie sa po anglicky povie vocation. Aktivity, ktoré podporujú život, sú pro life. Dnes podporím povolania, preto píšem niečo pro-vocation.

5. veľkonočná nedeľa (Jn 15, 1 – 8)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.