Top článok

Seminár permanentnej formácie zasvätených žien

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko – spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania

(Pre)nasledovať Ježiša (Jn 1, 35 – 42)

„Hľadáte niekoho?“ Takto slušne sa prihovoríme, ak sa nám niekto nepozdáva, lebo sa podozrivo pohybuje okolo našich kláštorných brán a neisto sa obzerá. Ježiš sa tiež pýta tých, čo ho nenápadne (pre)nasledujú: Čo hľadáte? Nehľadajú len „niečo“, ale „niečo plné niekoho“.

Zabíja nás bezbrehý aktivizmus

Prinášame vám rozhovor s verbistom Jánom Štefancom, bývalým provinciálom a tiež správcom bratislavského Univerzitného pastoračného centra. Preberáme rozhovor vďaka vzájomnej spolupráci s postoj.sk.

Dar Ducha v dare krstu

Stalo sa to v istý štvrtok v novembri 1831. Bol hmlistý deň, zem bola pokrytá hrubou vrstvou snehu a k tomu ešte padali veľké chumáče, keď svätý Serafim Sarovský začal rozhovor s Nikolajom Motovilovom. Prihovoril sa mu: „Boh mi zjavil, že

Zmysluplná samota II.

Zasvätený život je povolaný nasledovať Krista na púšti. Nemožno ho nasledovať, ak si nevytvoríme chvíle ticha a samoty. Zasvätený život sa musí naučiť počúvať. Bohužiaľ existuje príliš mnoho slov a málo ticha, aby sme sa mohli jasne započúvať do Slova.

Prorocké gesto

(Lk 2, 22 – 40) V dnešnom evanjeliu vidíme zaujímavé stretnutie tých, ktorí sa zasvätili Bohu, a rodiny, ktorej členom je sám Boh. Aj dnes sa stretávame ako zasvätení s rodinami v priestore našich chrámov. Otázka znie, či moje srdce vidí Ježiša uprostred týchto rodín?

Vianočný pozdrav

Youtuber P. Michal Mária Kukuča pripravil krátky vlog s pozdravom na vianočné sviatky. Stojí za to, si ho pozrieť a vypočuť. Požehnané sviatky všetkým!

Slovo, ktoré vovádza do raja

4. adventná nedeľa (Lk 1, 26 – 38) V dejinách spásy môžeme vidieť, že po tom, ako človek zakúsil, že slovom sa dá otvoriť peklo, so smútkom konštatuje, že nedokáže žiadnou technikou svojho slova otvoriť nebo… Aj my sami v konkrétnosti svojho

Pastorácia povolaní je všade a pre všetkých

Ponúkame vám príhovor pápeža Františka z kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život “Horizonty a nádeje”, ktorý pripravila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života začiatkom decembra v Ríme.

Vianočný darček z niektorého českého kláštora

Riešili ste v týchto dňoch darčeky a nevedeli ste po čom siahnuť? A čo tak ešte narýchlo dokúpiť kláštorné produkty? Do budúcich Vianoc spracujeme slovenské ponuky, no teraz sa pozrime na našich susedov, Čechov, ktorí to už zmapovali.