Top článok

Kráľovská cesta spásy

Ján Klimak v knihe Rebrík do raja zovšeobecňuje skúsenosť starovekých svätých cirkevných otcov a pozýva každého kresťana „ísť kráľovskou cestou“. Táto cesta sa nazýva aj „strednou“ a podľa tohto pravoslávneho autora je pre každého. Myslí tým „vytrvalé, trpezlivé prebývanie v komunite, dome“

Naozaj sa dnes naplnil čas? (Mk 1, 12 – 15)

Keď svätopisec pred mnohými rokmi písal slová 90. žalmu, asi mal dobrý podnet k tomu, aby sa zamýšľal nad životom. I nad jeho koncom. Asi bol čímsi veľmi pohnutý, keď v závere dodáva, že zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a

Prečo sa postiť

Pôstne obdobie sa nám niekedy môže javiť ako namáhavý a nie vždy úspešný boj so sebou samým. Prečo to vlastne robíme? O predsavzatiach, význame pôstu a osobnej skúsenosti s ním porozprávajú kňazi Marek Orko Vácha, Cyril Brázda OFM a Marián

Interview s kardinálom Joãom Brazom de Avizom

Prinášame vám rozhovor s Prefektom Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života, kardinálom Joãom Brazom de Avizom. Vysielal ho Vatikánsky rozhlas v Deň zasväteného života, 2. februára 2018.

Z malomocného nemý! (Mk 1, 40 – 45)

Pred dvoma týždňami v piatok večer som spolu s jedným spolubratom viezol irackú rodinu, ktorá u nás bývala, do ich nového domčeka. Došli sme, vyložili veci z áut, nachystali veci tak, aby mohli ich štyri deti vojsť dnu – predtým totiž nevideli, ako

Zopár bezpečnostných rád

Brat Michal Kukuča nám dáva štyri rady ohľadom bezpečnosti počítačov a ďalšej informačnej techniky. Upozornenie pre zasvätené osoby: ak by ste chceli vedieť viac, alebo mali konkrétne otázky, napíšte nášmu youtuberovi priamo. Pre vás si čas určite nájde.

Byť slobodný pre Pána a pokora srdca

Najskôr uzdravil Petrovu svokru z horúčky. Potom, ako čítame, sa okolo neho zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí potrebovali jeho pomoc. Uzdravoval, oslobodzoval, vyučoval, niektorým stačilo len hľadieť na jeho tvár. Písmo pokračuje slovami: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von.

EXPO povolaní exploduje aj na P18 v Prešove

Prešovská Hlavná ulica ožije uprostred leta špeciálnym podujatím. Do centra mesta zavítajú stovky rehoľníkov z celého Slovenska. Pripravia desiatky rôznych aktivít na špeciálnom podujatí, ktoré sa volá EXPO povolaní. Ide o akciu, ktorá umožní rozličným reholiam, kongregáciám a sekulárnym inštitútom, predstaviť

Božie slovo vyháňa nepriateľa

„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Tieto slová vykríkol muž posadnutý nečistým duchom, ako čítame v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa nepýtal tohto človeka, či chce byť oslobodený, či ho niečo trápi. Zlý