Top článok

Obdobie úcty k stvorenstvu

Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku dostali list s pozvaním pridať sa od 1. septembra do 4. októbra 2018 k modlitbe a väčšej starostlivosti o stvorenstvo.

Žeby Ježiš mal rád pikošky?!

Komu z nás sa nestalo to, že sme poohovárali alebo aspoň popočúvali, čo sa hovorí o tom či takom človeku? A musíme si priznať, že ak ide o slávneho človeka, hneď dodáme, že sme sa s ním stretli alebo niečo podobné. Čo hovoria o mne ľudia,

Rozpoznať, kde a akí sú mladí

Do začiatku biskupskej synody, ktorú zvolal Svätý Otec František, chýba necelý mesiac. Páter Giacomo Costa, osobitný tajomník synody, poskytol interview na tému synody: Rozpoznať ,kde sú mladí a akí sú mladí.

Nemý Boh

„Effeta – otvor sa,“ povedal Ježiš hluchonemému. „V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.“ V nedeľu, ktorú už máme za sebou, som slúžil dve sväté omše. Hneď po prečítaní evanjelia som položil ľuďom otázku: „O čom boli dnešné

Boží zákon je nad všetkým

Svätý Marek, ktorý písal svoje evanjelium pre kresťanov pochádzajúcich z pohanského sveta, musel na rôznych miestach vysvetľovať určité židovské zvyky, napríklad hodnotu niektorých mincí a tomu podobné detaily, preto, aby jeho čitatelia lepšie pochopili Pánovo učenie. V dnešnom evanjeliu hovorí o tom, že židia

Vyjsť a byť prítomnými. (List od predsedov konferencií)

Milí zasvätení bratia a sestry, vstupujeme do týždňa, ktorý nás opäť viac ako inokedy pozýva vyjsť a BYŤ PRÍTOMNÝMI – byť tam, kde slovenská Cirkev a aj my zasvätení budeme prežívať niekoľko významných udalostí. Náš pohľad sa upiera na východ Slovenska. Najskôr