Top článok

Zasvätení, zONLINE-uje sa

Časopis Zasvätený život aj tento rok ponúka pre zasvätených mediálne školenie ON LINE 5. Zvyšujúce sa číslo naznačuje, že je o ON LINE stále záujem a že stojí za to mediálne zainvestovať do vlastných radov. Píšte si: Žilina (saleziáni); 19.

Tešiť sa z Ježiša

Dnes nám Pán Ježiš pripomína, ako je veľmi potrebné prijímať ho v Eucharistii. Povzbudzuje nás mať podiel na Božom živote, vďaka ktorému môžeme víťaziť nad pokušeniami, aby sa tiež rozvíjal náš život krstnej milosti. Kto prijíma v stave posväcujúcej milosti, má

Spolu s Kristom po cestách sveta – s Madeleine Delbrêl

Podobne ako v spoločenskom, tak aj v cirkevnom živote existujú obdobia, keď sa mnohé veci menia. A tak ako v spoločnosti, tak aj v Cirkvi sú ľudia, ktorí dokážu predstihnúť čas, aj keď za svoju intuíciu a vernosť mnohokrát zaplatia vo svojom živote. Jednou z takýchto osobností

Sestra Monika Skalová FMA je odvčera provinciálnou predstavenou

Sestra Monika Skalová, naša verná, zodpovedná a kreatívna redaktorka pre Zasvätený život, včera v Badíne prevzala od sestry Jany Kurkinovej službu provinciálnej predstavenej sestier saleziánok. V krátkom videu nás sestry pustili na túto výnimočnú slávnosť. Ak video nestačilo, pozrite si

Premenený chlieb

Vďaka zázraku rozmnoženia chleba, ktorý Ježiš urobil deň pred situáciou, o ktorej dnes čítame, Ježiš zobudil v ľuďoch hlboko zakorenené nádeje. Tisíce ľudí opustilo svoje domy len preto, aby ho mohli počuť a vidieť. V tejto veľkej radosti ho chceli ustanoviť za svojho kráľa.

Redemptoristi chcú byť aj v digitálnom veku svedkami Vykupiteľa

Vedenie rehole redemptoristov – Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – vidí sociálne médiá v súčasnom digitálnom svete ako výzvu a možnosť priblížiť sa a dotknúť sa ľudských životov. Podľa Michaela Brehla, generálneho predstaveného rehole, treba využiť nové komunikačné nástroje na ovplyvnenie a zmenu spoločnosti k lepšiemu.

Skamenení (Jn 6, 1 – 15)

Snívam o dobrote srdca ľudí naokolo. Mnohí okolo mňa sú ako skamenení. Kameňom sa stanú vo chvíli, keď sa v nich zaktivuje bolesť. Utrpenie ako čarodejník dokáže svojím dotykom druhého premeniť na kameň. Trpiaci ľudia túžia po dobrote, ale sami si

Korčule a kláštor

Sestra Mária Pavla Hudáčeková dokorčuľovala až k sestrám uršulínkam. O jej ceste k Bohu, ktorý si získal jej srdce viac ako korčuľovanie a zmenil jej život svojou milosrdnou LÁSKOU, vám porozpráva vo svojom svedectve.  

Sestra Raffaella na bicykli hľadá prácu pre mladých

Podnikatelia jej dali nové meno a volajú ju ‘sestra Práca na bicykli’. Je vedúcou odborného formačného strediska v talianskom meste Vittorio Veneto. Ona sama hovorí: „Povedzme, že moje povolanie sa líši od iných povolaní.“

Dám ti kúsok zo seba (Mk 6, 30 – 34)

Túžim do svojej komunity zasiať semienko pokojnej lásky. Snažím sa urobiť radosť a vyhovieť túžbam ľudí okolo seba. Každý deň opakujem malé službičky a dávam im kúsok zo seba. Čierne myšlienky o nich posielam na prechádzku, ale ony sa ku mne vracajú