Top článok

Spomienky na sr. Veroniku Theresiu,SSpS

Sr. Veronika Theresia sa narodila v Bánove rodičom Tomášovi a Márii, rodenej Hlavatej ako štvrté dieťa. Otec bol železničiar, matka domáca. Rodina bola hlboko veriaca. Najstaršia sestra Pavla vyštudovala medicínu, brat Michal šiel v šľapajach otca. Brat Peter sa stal diecéznym kňazom. Najmladšia

Človek, ktorý vzbudil Ježišov údiv

Stotník z Kafarnauma patrí medzi najsympatickejšie evanjeliové postavy. Pri každom eucharistickom slávení si pripomíname jeho slová: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu…“ Kafarnaumský stotník svojou vierou vzbudil Ježišov údiv aj obdiv. Viera však je len jednou

Žena v živote Cirkvi

  Prinášame vám celý rozhovor Svätého Otca Františka s generálnymi predstavenými ženských reholí. Svätý Otec František sa 12. mája 2016 stretol s vyše 800 rehoľníčkami, ktoré v tých dňoch mali v Ríme plenárne zhromaždenie Únie generálnych predstavených ženských reholí (UISG).

Kláštorná požičovňa svadobných šiat

Ako sv. Rita verila, že nemožné sa môže stať možným, tak v Kláštore sv. Rity v talianskej Cascii sa to deje. Augustiniánske mníšky ani nie požičiavajú, ale rovno darujú svadobné šaty. Okolo 300 modelov svadobných šiat, ktoré sestrám darovali zo solidarity k iným

Darca, Dar a Obdarovaný

Boh Otec je Darca, ktorý sa od večnosti v úplnosti daruje Synovi, ktorý je teda Obdarovaný, no Syn sám sa v úplnosti opätovne daruje Otcovi, a tak aj on sa stáva Darcom a Otec Obdarovaným. Toto večné zosobnené vzájomné darovanie

Sr. Eva v teréne: Zápasenie s Bohom

Neznášam to, neznášam to, neznášam to! Niekedy. Keď si spokojne žijem svoj zasvätený život v „období cez rok“, napríklad v takú obyčajnú sobotu, s jednoducho pekným plánom: cesta vlakom, ranná omša, prednášky v škole, popoludní vyváženie usedenej existencie búrlivým kosením trávy na záhrade, rajón „á

Milosť vidieť svoj hriech

Jedným z dôvodov, prečo sa obávame Ducha Svätého, je, že nás usvedčuje z hriechu: „Keď príde Tešiteľ, ukáže vám, čo je hriech“ (porov. Jn 16, 8). Vidieť a rozpoznať vlastný hriech je milosť, nevidieť ho znamená žiť v ilúzii vlastnej

Kontemplujte (prológ II.)

Prinášame vám druhú časť Prológu z dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý vyšiel 15. októbra 2015 na sviatok sv. Terézie z Avily pod názvom “Kontemplujte”.

Pripravujeme mediálne školenie ON LINE 3

Redakcia časopisu a webstránky Zasvätený život v rámci projektu Z4P (Zasvätení 4/pre People/ľudí) pripravuje v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku mediálne školenie ON LINE 3 v dňoch 2. – 4. septembra 2016.VIAC: ON LINE 3

Letná biblická škola “Inšpirácia & Orientácia”

V dňoch 24.–28. augusta 2016 sa bude konať 2. ročník Letnej biblickej školy „Inšpirácia & Orientácia“. Pozývame veriacich, zasvätené osoby, katechétov, kňazov, biblických animátorov, všetkých, ktorí chcú rásť v poznaní Božieho slova a ktorí ho túžia odovzdávať iným, či stretávať sa vo svojich farnostiach