Top článok

Husiacie hody

Posledné dni dovolenky v roku 2017 strávil náš mních-vbloger hlavne s rodinou – v Žiline a najmä v Bratislave. V tomto videu si môžete vychutnať trochu dovolenkovej atmosféry s mníchom: cestovanie, husacie hody, Plný kurín, Baša po presťahovaní,…

Keď lekár kričí

Pamätáte si seriál Sanitka? Lekári, ktorí pracujú v záchranke, sa na prvý pohľad veľmi neodlišovali od šoférov, zato mali na míle ďaleko k „vyštafírovaným“ lekárom z nemocníc či ambulancií. Pokrčené plášte, vychodené topánky, oblečenie, ktoré má ďaleko k módnemu, ale zato

Adventný slovník

Úseky Adventu tohto liturgického roku B sú charakterizované štyrmi programovými slovami: Bdelosť, Evanjelium, Svedectvo, Milosť. V ostatnej časti prirodzeného pochodu času, keď svetlo stále viac ustupuje tme a zdá sa, že príroda zaspáva, Cirkev žije čas Adventu, ohlasujúc príbeh, ktorý

Vždy pripravený!

Keď čítam Božie slovo, v ktorom je výzva: „Bdejte!“, vždy sa mi chtiac-nechtiac pripomenie zvolanie: „Vždy pripravený!“ (Keďže som nikdy nebol skautom, pravdepodobne je to pozostatok iskričkovsko-pioniersko-zväzáckej výchovy, ktorej sa mi dostalo.) Bez ohľadu na to, s čím sa nám

Slovenská misionárka v Iráne

Pred niekoľkými dňami sa na parížskom cintoríne Montparnasse rozlúčili s rehoľnou sestrou Miriam Karmažinovou zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Jej život sa zavŕšil 11. novembra 2017 vo veku 105 rokov. Pravdepodobne neviete, o kom je reč.

Kráľ v montérkach

V posledných rokoch, keď v kalendári vidím nedeľu Krista Kráľa, hlavou mi začne víriť pieseň od BCC Worship – Otvorme brány. (Priznám sa, málokedy odolám pokušeniu hneď si ju aj pustiť. Aj niekoľkokrát.) Celé jej prevedenie, to, ako tam znejú

Viera do vrecka: Spoveď očami kňaza

  Ako vnímajú spoveď kňazi? Pamätajú si naše hriechy? Na čo myslia počas spovede? Čo nám odporúčajú zlepšiť? Autori videí zo série Viera do vrecka sa tieto otázky opýtali priamo niekoľkých kňazov: autora brožúrky Spoveď cesta k šťastiu z edície Viera do

Memento mori

Starobylé mníšske heslo memento mori v sebe skrýva užitočný nástroj duchovného života. Tento nástroj môže pomôcť každému, kto túži po tom, aby jeho život (a aj smrť) mala zmysel.