Top článok

Rapujúca sestra vystupovala pre pápeža Františka v Kolumbii

Sestra Maria Valentina vraví, že chce, aby sa vďaka jej hlasu ľudia „zamilovali do Ježiša“. Táto rehoľníčka, ktorá je známa ako rapujúca sestra, je jednou z hudobníkov, ktorí vystupovali v programe počas návštevy pápeža Františka v Kolumbii, kde bol na apoštolskej ceste od

Daj to v kruhovom objazde 77-krát

Odpusť a odpustí sa ti – aktuálna výzva tejto nedele pre mňa, pre teba. Mám odpustiť, lebo potom sa aj mne odpustí. Akou cestou kráčam, keď nejdem cestou odpustenia? Cestou hnevu, nenávisti, ale aj cestou pomsty. Tak sa pred odbočením na

Zmysluplná samota (I.)

Zasvätený život je povolaný nasledovať Krista na púšti. Nemožno ho nasledovať, ak si nevytvoríme chvíle ticha a samoty. Zasvätený život sa musí naučiť počúvať. Bohužiaľ, existuje príliš mnoho slov a málo ticha, aby sme sa mohli jasne započúvať do Slova.

Moc, ktorá mení

Vziať na seba kríž ako odkaz z minulej nedele a poslanie tejto nedele „zviazať a rozviazať“ je neodmysliteľnou súčasťou tohto kríža. Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Cesta knihy do knižnice

V tomto vlogu nás brat Michal zavedie do kláštornej knižnice. Čo sa všetko stane s knihou, ktorá sa dostane k nemu? Práca knihovníka a tak všelijak.

Regula života mníšskych komunít o láske

Časopis pre zasvätených Testimonio v Čile v čísle venovanom téme „lásky a služby“ (september – október 2015) vydal dokument: Regula života mníšskych komunít o láske. Predkladáme ho pre bohatstvo podnetov, ktoré obsahuje, a ako prostriedok na rozjímanie.

Napomínam ťa z lásky, úbožiak

Koľko je toho, čo neznesiem, koľko je toho, čo nerobím. A možno som aj bezbožný… v zasvätenom živote. Určite neznesiem dohováranie, odkrývanie svojich hriechov, slabostí a nevernosti. Ale som majster v odkrývaní chýb druhých a hovorení o nich za ich chrbtom.

Zmena je život

V benediktínskom kláštore došlo k liturgickej reforme modlitby pri stole. Praktickú realizáciu uvidíte vo videu brata Michala Kukuču.