Top článok

 Kto má čas

Na pokraji púšte počas poludňajšej páľavy odpočíva pri košatom dube Abrahám. V najlepšom ho v podobe troch anjelov navštívi sám Najvyšší. V akejsi svätej predtuche ho chce Abrahám čím skôr kráľovsky pohostiť. Beží k stádu, vyberie teľa, dá ho zabiť, pripraviť a dajú

Hlas lásky

Nábožní židia sa dodnes niekoľkokrát modlia, dokonca i ako zvučku svojho rádia počúvajú slová z Mojžiša: „Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou…“ Na ne sa

Internoviciát

Formačné stretnutia noviciátov z rôznych rehoľných kongregácií tvoria “internoviciát”. Aký bol posledný rok tohto internoviciátu, môžete vidieť na fotkách a sprievodných textoch, ktoré pripravili jeho členky.

Učenícke dvojčatá

Sme navyknutí na pestrý katalóg kresťanských čností, ktorých je toľko, že niekedy ich radšej statočne odkladáme dakde do spodného šuflíka. Biblia si počína múdrejšie. Pre ňu a podľa nej je najzákladnejšou a najpodstatnejšou čnosťou, ba jedinou veľkosťou človeka schopnosť počúvať –

Kontemplujte (III.) – Postoj načúvania

Prinášame vám tretiu časť z dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý vyšiel 15. októbra 2015 na sviatok sv. Terézie z Avily pod názvom “Kontemplujte”.

Kamenné srdce či tvár?

Pred veľkou cestou do Jeruzalema nám evanjelista Lukáš opäť pripomína, že Ježiš je väčším prorokom ako tí z najväčších. Eliášov učeník Elizeus sa mohol rozlúčiť so svojou rodinou. Kto však pôjde za Ježišom, nemal by zaváhať ani na chvíľku.

Trapisti z Opátstva Nový Dvůr

Rád cistercitov prísnej observancie prežíva nádherný vzrast v Českej Republike v Opátství Nový Dvůr. Pozrite si niečo z ich života v krátkom dokumente.

Najpodstatnejšia otázka

Zbožní moslimovia sa niekoľkokrát denne modlia zvláštne litánie. S pomocou početnejšieho „ruženca“ ako máme my pri každom zrnku na spôsob modlitby chvály vzývajú rôzne Božie mená. Pritom každý má výsadu, že posledné – sté – Božie meno si môže zvoliť sám

Spomienky na sr. Veroniku

Nechceme zabudnúť na svedectvo sr. Veroniky Theresie a na nádherný odkaz jej života s Bohom a pre ľudí. Video z fotiek o živote sr. Veroniky pripravila Sr. Pavla, Anna Peštová, SSpS.