Top článok

Strih ako zvyčajne

Už ho poznáte. Mních s kamerou. Na tejto stránke prezentujeme pre vás jeho vlogy, tie čo boli a budú. Dnes ponúkame vlog z bežného dňa, počas ktorého sa mních s kamerou nie celkom bežne (hoci pravidelne) vybral do kaderníctva.

S profesorom Hansom Zollnerom SJ o Centre pre ochranu detí

Predseda Centra pre ochranu detí Pápežskej Gregorovej univerzity P. Hans Zollner SJ nám v podnetnom rozhovore s Christopherom Lambom predstavuje prácu tohto Centra, s čím sa v jednotlivých kultúrach stretávajú a tiež aj cestu, ktorú si Cirkev prešla a prechádza vzhľadom na ochranu maloletých.

Rehoľné sľuby

Pápež František na Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro 2013 povedal: „Rehoľník alebo rehoľníčka sa nesmie nikdy zriecť prorockého poslania. Proroctvo znamená búrku, prejav moci – niektorí hovoria cirkus. Ale v skutočnosti ich charizmou je byť kvasom

Mních s kamerou

Predstavujeme vám prvého slovenského vlogera z rodu zasvätených. Mních s kamerou  je prvý slovenský zasvätený vloger Michal Mária Kukuča OSB, (benediktín).

Smäd a hlad

V prvom čítaní nachádzame Mojžiša, ktorý prežíva vzburu jemu zvereného ľudu proti Bohu. Mojžiš, hoci sám nepochyboval, musel znášať pochybovanie tých, s ktorými išiel, ktorých viedol. Nezriedka sa stáva, že život v komunite prináša aj prejavy slabosti viery tých, ktorí

Umenie pôstu

Hlavná motivácia pôstu je bezpochyby láska k Bohu. Anzelm Grün v knihe Pôst rozoberá niekoľko aspektov pôstu. Pre Židov bol pôst láskavá prosba k Bohu, ako prejav úctivosti a zároveň ako pokuta a pokánie.

Poslušnosť ako postoj

Abrahám mohol patriť k ľuďom, ktorí poznali zemepis svojej doby. A z rozprávania zaiste mohol poznať aj Palestínu, ktorá bola na obchodnej ceste z Mezopotámie do Egypta. Boh mu však nehovorí, kam má ísť. Povedal mu len: Opusť svoj dom, choď na cestu

Kalazanský jubilejný rok

V tomto roku naša rehoľa piaristov slávi svoje veľké narodeniny. Je to presne 400 rokov od vzniku Rádu Zbožných škôl ako rehoľnej kongregácie. Presne 250 rokov uplynulo taktiež od kanonizácie nášho zakladateľa Jozefa Kalazanského.

Citové dozrievanie a používanie masmédií (II. časť)

V tejto časti sa pokúsime podať zopár praktických bodov, ktoré vychádzajú nielen z pedagogiky užitočnosti masmédií. Budeme vychádzať skôr zo vzťahov či už medzi mladými vo formácii a svetom na webe, alebo ich spôsobom „bývania na internete“. Otázka je, akým spôsobom môžem