Top článok

Svetlo za dverami

Neskutočne rada stretávam slnečné osoby. Nemusia hýriť nadmerným entuziazmom alebo sa váľať od smiechu. Nevysávajú energiu z človeka. Naopak, dá sa v nich poprechádzať ako po širokom námestí, bez strachu zo slovného preklepu alebo strápnenia, lebo človeka obdarujú hlbokým prijatím.

Pokračovať v ceste

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 9 – 14 Ten, kto chce rásť v duchovnom živote, musí si dávať pozor na dve nebezpečenstvá. To prvé: myslieť si, že som už v cieli, a to druhé: stratiť nádej, že cieľ niekedy dosiahnem.

Vztahy mezi řeholníky a biskupy v apoštolátu

Téma vztahů mezi biskupy a řeholníky se stalo velmi aktuálním po 2. vatikánském koncilu, který naukou o společenství Církve vzbudil nové otázky v této oblasti. Zde se budeme zabývat vztahy mezi řeholníky a biskupy v apoštolátu, jak jsou kodifikované v Kodexu kanonického práva.

Nezostať v cisterne

Nerozumiem. Nechápem. Ako sa toto mohlo stať? Rozprávam sa s jednou mamou, ktorá hľadá syna. Alebo syn v prvom rade hľadá seba.

Zapúšťanie koreňov.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 1 – 8 Keď zasadíte semeno japonského bambusu, sedem rokov nie je nič vidieť a pestovateľ by si mohol myslieť, že kúpil zlé semeno. Avšak potom, len za šesť týždňov, bambus vyrastie viac ako 30

On Line 3

Chcete vedieť ako bolo na mediálnom školení v Ružomberku pre zasvätených (2-4 sept. 2016) s názvom “On line 3”  ? Pozrite si krátky dokument, ktorý zostrihal jeden z účastníkov školenia.

Kde som?

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 11 – 19 Človek na ceste má možnosť stretnúť ľudí rôznych životných štýlov. Na ceste sa náš príbeh obohacuje inými príbehmi a naše bolesti sa umenšujú. Príbeh Ježiša – ako pútnika – sa veľmi nelíši